Cenník krmív BONAMIX

Kŕmne zmesi 20kg
SYPANÉ
20kg GRANULE
BR1 HYD - 01
Brojler-štartér do 2 týž.
11,30 € 11,80 €
BR2 HYD - 02
Brojler-rastová do 6 týž.
10,90 € 11,40 €
BR3 HYD - 03
Brojler-finálna nad 6 týž.
10,60 € 11,20 €
KHYD - 04/a
Kurčatá do 6 týž.  
   
10,80 € 11,30 €
K2 HYD - 04/b
Kuričky-mládky 7-17 týž.
10,50 € 11,00 €
KZL HYD - 06
Kuričky nad 17 týžd.
10,10 € 10,70 €
KKZ NV HYD - 10
Nosnice - vysoká kvalita
10,10 € 10,70 €
KKZ HERB.                  HERBAMIX - Nosnice - PROTI ČMELÍKOM (ŠVOLY) 11,00 € 11,50 €  
KKZ NV Ω           Nosnice - S OBSAHOM Ω MASTNÝCH KYSELÍN 12,10 € 12,70 €  
MR1 Š HYD - 13
Morky, 0-21 dní
12,40 € 13,00 €
MR2 HYD - 14
Morky,21-42 dní
11,60 € 12,20 €
MR3 HYD - 15
Morky, nad 42 dní
11,20 € 11,80 €
VKCH 1 HYD - 19
Výkrm kačíc štartér do 14. dňa
11,20 € 11,80 €
VKCH 2 HYD - 20
Výkrm kačíc od 14. dňa po porážku
10,80 € 11,40 €
PREBA 1        Prepeličie a bažantie kurčatá od 1. do 4. týž. 13,60 € 14,00 €
PREBA 2        Prepeličie a bažantie kurčatá od 4. do 7. týž. 12,50 € 13,00 €
PREBA 3 Prepeličie a bažantie sliepky - nosnice 11,80 € 12,30 €
PREBA 4 Prepelice a bažanty v znáškovom pokoji   11,60 €
KKZ KRÁL.     Králik štart pre koj. samice a mladé králiky   11,30 €
KKZ KRÁL. O - 10
Výkrm králikov bez kokcid.
  11,10 €
KKZ KRÁL. O - 10
Výkrm králikov s kokcid.
  11,30 €
HOLUBY
                                Holub špeciál granulovaný
  11,70 €
 Bielkovinové koncentráty    

BK VIT  NOS      Bielkovinový koncentrát nosnice 30% 15 kg                    15,70 €  BK VIT  OŠ         Bielkovinový koncentrát ošípané 10% 15 kg                   16,50  € UV                        Uhličitan vápenatý 5 kg                                                      2,50 €  LUCERKA            Lucerkové úsušky 20 kg                                                     10,70 €                    
 
 
VYBRALI STE SI? KONTAKTUJTE NÁS