cenník krmív bonamix

Kŕmne zmesi 20kg
SYPANÉ
20kg GRANULE
BR1 HYD - 01 Brojler-štartér do 2 týž. 11,30 € 11,80 €
BR2 HYD - 02 Brojler-rastová do 6 týž. 10,90 € 11,40 €
BR3 HYD - 03 Brojler-finálna nad 6 týž. 10,60 € 11,20 €
K HYD - 04/a Kurčatá do 6 týž.       10,80 € 11,30 €
K2 HYD - 04/b Kuričky-mládky 7-17 týž. 10,50 € 11,00 €
KZL HYD - 06 Kuričky nad 17 týžd. 10,10 € 10,70 €
KKZ NV HYD - 10 Nosnice - vysoká kvalita 10,10 € 10,70 €
KKZ HERB.                 HERBAMIX - Nosnice - PROTI ČMELÍKOM (ŠVOLY) 11,00 €  
KKZ NV Ω              Nosnice - S OBSAHOM Ω MASTNÝCH KYSELÍN 12,10 €  
MR1 Š HYD - 13 Morky, 0-21 dní 12,40 € 13,00 €
MR2 HYD - 14 Morky,21-42 dní 11,60 € 12,20 €
MR3 HYD - 15 Morky, nad 42 dní 11,20 € 11,80 €
VKCH 1 HYD - 19 Výkrm kačíc štartér do 14. dňa 11,20 € 11,80 €
VKCH 2 HYD - 20 Výkrm kačíc od 14. dňa po porážku 10,80 € 11,40 €
PREBA 1        Prepeličie a bažantie kurčatá od 1. do 4. týž. 14,90 € 15,40 €
PREBA 2        Prepeličie a bažantie kurčatá od 4. do 7. týž. 13,20 € 13,80 €
PREBA 3 Prepeličie a bažantie sliepky - nosnice 12,00 € 12,90 €
PREBA 4 Prepelice a bažanty v znáškovom pokoji   11,60 €
KKZ KRÁL.     Králik štart pre koj. samice a mladé králiky   11,50 €
KKZ KRÁL. O - 10 Výkrm králikov bez kokcid.   11,20 €
KKZ KRÁL. O - 10 Výkrm králikov s kokcid.   11,40 €
HOLUBY Holub špeciál granulovaný   11,70 €
 Bielkovinové koncentráty    
BK VIT        Bielkovinový koncentrát nosnice 30% 15 kg 15,70 €  
UV Uhličitan vápenatý 5kg vrece 2,50 €  

VYBRALI STE SI? KONTAKTUJTE NÁS