Pre našich klientov

MESAČNÁ SÚŤAŽ !!!!

Vážení klienti,vážime si Váš záujem o naše služby, nakoľko ich chceme stále zlepšovať, rozhodli sme sa zaradiť do našej ponuky aj pravidelnú mesačnú
Súťaž o 75 kg kŕmnych zmesí pre jedného z Vás.


Podmienky súťaže :
1. Objednajte si u nás minimálne 2 x 25 kg kŕmnych zmesí prostredníctvom formulára na našej web stránke.

2. Prevezmite a zaplaťte za krmivo pri jeho dodaní v čase trvania jedného mesačného cyklu súťaže.

3. Za zakúpenie každých 2 x 25 kg krmiva v danom mesačnom cykle získava zákazník jeden žreb do žrebovania.

4. Do žrebovania o cenu budú zaradení všetci klienti, ktorí v danom mesačnom cykle súťaže prevezmú a zaplatia za objednané krmivo.

5. Mesačné cykly súťaže začínajú každý mesiac 15. dňa v mesiaci, a končia na 14. deň nasledujúci mesiac.

6. Víťaza mesačného cyklu súťaže bude žrebovať jeden z klientov, ktorý si v dnom mesačnom cykle objednal kŕmne zmesi a splnil podmienky 1. a 2.

7. Žrebovanie sa uskutoční vždy 15. dňa v mesiaci za práve ukončený mesačný cyklus

8. Prvý mesačný cyklus začína 15.7.2020 a končí 14.8.2020

VÍŤAZ MESAČNÉHO CYKLU 15.8.2020 - 14.9.2020
pani KUBOVICHOVÁ - PAVLOVCE
GRATULUJEME !!!!


ZÁKAZNÍCI ZARADENÍ DO ŽREBOVANIA

MESAČNÝ CYKLUS 15.9.2020 - 14.10.2020