Pre našich klientov

MESAČNÁ SÚŤAŽ !!!!

Vážení klienti,vážime si Váš záujem o naše služby, nakoľko ich chceme stále zlepšovať, rozhodli sme sa zaradiť do našej ponuky aj pravidelnú mesačnú
Súťaž o 75 kg kŕmnych zmesí pre jedného z Vás.


Podmienky súťaže :
1. Objednajte si u nás minimálne 2 x 25 kg kŕmnych zmesí prostredníctvom formulára na našej web stránke.

2. Prevezmite a zaplaťte za krmivo pri jeho dodaní v čase trvania jedného mesačného cyklu súťaže.

3. Za zakúpenie každých 2 x 25 kg krmiva v danom mesačnom cykle získava zákazník jeden žreb do žrebovania.

4. Do žrebovania o cenu budú zaradení všetci klienti, ktorí v danom mesačnom cykle súťaže prevezmú a zaplatia za objednané krmivo.

5. Mesačné cykly súťaže začínajú každý mesiac 15. dňa v mesiaci, a končia na 14. deň nasledujúci mesiac.

6. Víťaza mesačného cyklu súťaže bude žrebovať jeden z klientov, ktorý si v dnom mesačnom cykle objednal kŕmne zmesi a splnil podmienky 1. a 2.

7. Žrebovanie sa uskutoční vždy 15. dňa v mesiaci za práve ukončený mesačný cyklus

8. Prvý mesačný cyklus začína 15.7.2020 a končí 14.8.2020

VÍŤAZ MESAČNÉHO CYKLU 15.8.2020 - 14.9.2020
pani KUBOVICHOVÁ - PAVLOVCE
GRATULUJEME !!!!


ZÁKAZNÍCI ZARADENÍ DO ŽREBOVANIA

MESAČNÝ CYKLUS 15.9.2020 - 14.10.2020

-1. pani D. - Olcnava

-2. pán L. - Demjata

-3. pán D. - Rudňany

-4. L.J. - Skároš

-5. pán L. - Košické Olšany

-6. M.J. - Dlhá Lúka

-7. L.S. - Naciná Ves

-8. pán L. - Košice

-9. pani V. - Kendice

-10. pani T. - Luhyňa

-11. pani J. - Veľaty

-12. pán M. - Bardejov

-13. J.H. - Biel

-14. pani H. - Prešov

-15. B.R. - Jasenov

-16. M.Š. - Jasenov

-17. L.K. - Stará Ľubovňa

-18. M.Z. - Jasenov

-19. J.R. - Matiašovce

-20. P.Č. - Stráňany

-21.pán M. - Geča

-22. MP - Prešov

-23. pani D. - Nová Polhora

-24. pán K. - Kendice

-25. P.P. - Družstevná pri Hornáde

-26. pán I. - Čaňa

-27. pán G. - Budimír

-28. pani L. - Nižná Kamenica

-29. pán H. - Biel

-30. pán I. - Trstená pri Hornáde

-31. pán B. - Sečovce

-32. pán M. - Vranov nad Topľou

-33. pán Z. - Udavské

-34. pani K. - Lendak

-35. J.V. - Levoča

-36. M.L. - Liptovský Mikuláš

-37. M.M. - Medzany

-38. pani S. - Naciná Ves

-39. A.Š. - Mikulášová

-40. M.M. - Bardejov

-41. pani H. - Prešov

-42. pán N. - Sitníky

-43. pani K. - Víťazovce

-44. pán Š. - Jasenov

-45. pani S. - Naciná Ves

-46. pán L. - Skároš

-47. pán G. - Budimír

-48. pani P. - Valaliky

-49. pán M. - Gyňov

-50. M.DŽ. - Gerlachov

-51. M.I. - Čaňa

-52. pani D. - Nová Polhora

-53. E.CH. - Turík

-54. pán B. - Poprad

-55. pán H. - Okružná

-56. pani V. - Čemerné

-57. M.Z. - Jasenov

-58. pán B. - Podhrabina

-59. pán N. - ˇČabiny

-60. pán M. - Gyňov

-61. pán I. - Trstenná

-62. pani S. - Kuzmice

-63. pán K. - Poproč

-64. pán A. - Čečejovce

-65. pani A. - Veľká Ida