Kontaktné údaje

Adresa :

Ing. Andrej Harmada 

Mierová 2182/34
089 01 Svidník

IČO : 42034752
DIČ : 1045321607


REGISTROVANÝ PREDAJCA KRMÍV ÚKSÚP:

reg.číslo 648Bankové spojenie :

VÚB a.s.
IBAN : SK72 0200 0000 0040 9488 2654