Obchodné podmienky

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci

biokrmiva.sk

Ing. Andrej Harmada

Mierová 2182/34

089 01 Svidník

IČO : 42034752
DIČ : 1045321607

Kupujúci
spotrebiteľ, firma, štátna inštitúcia

Objednávka tovaru
Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi :
– ústne ( osobne, telefonicky )
– písomne ( faxom, poštou, SMS, e-mailom )


Elektronická objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje :
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov (druh krmiva, cena krmiva, adresa doručenia a telefonický kontakt) a náležitosti.

Platobné podmienky
– platba v hotovosti pri osobnom odbere
– platba dopredu bankovým prevodom na základe vystavenia zálohovej faktúry
– platba v hotovosti pri dovoze tovaru  


Ceny sú zmluvné

Predávajúci sa zaväzuje:

dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky

na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene

vystaviť a priložiť  daňový doklad o úhrade za zakúpený tovar

Tovar odosielame do 5 pracovných dní pokiaľ je na sklade – ostatné dodacie termíny sú individuálne závislé na druhu a počtu tovaru.


Kupujúci sa zaväzuje:

prevziať objednaný tovar

zaplatiť za dodaný tovar v jeho dohodnutej cene

ZÁRUKA

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý je mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka


Právo na odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ, ktorý zakúpil tovar inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou, má v súlade so zákonom číslo 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné písomne dodávateľovi oznámiť odstúpenie od zmluvy a poslať dodávateľovi kompletný tovar v nepoškodenom obale, bez známok užívania, najlepšie nerozbalený.

Vzor odstúpenia od zmluvy http://www.eshop-rychlo.sk/fotky11599/Odstupenie_od_zmluvy.pdf

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa Zákona 102/2014 Z.z § 10 ods.3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj na náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnutie plnenie v prípade :

– ak bol tovar zhotovený na mieru podľa požiadavok spotrebiteľa

– ak bol tovar určený výrobcom na jednorázové použitie a bol použitý resp. rozbalený

– ak bol tovar použitý resp. rozbalený a z hygienických dôvodov už nesmie byť používaný iným spotrebiteľom

Ochrana dát

Vyplnením objednávkového formulára, alebo záväznej objednávky v rámci telefonického kontaktu, resp. e-mailu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Naša firma rešpektuje zákon na ochranu osobných údajov, neposkytujeme žiadne informácie tretím osobám a na váš e-mail naposielame žiadne marketingové informácie, pokiaľ neaktivujete službu „zasielanie noviniek e-mailom“. Viď ochrana osobných údajov https://www.biokrmivafloris.sk/Ochrana-sukromia-a6_0.htm.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného a balného, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Účastníci sa vyslovene dohodli, že ak nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti občianskym zákonníkom.