HUMINO VET – HUMINOVÉ KYSELINY 500 g

8,00

Popis

HUMINO® Vet IDG je 100 % prírodná látka vyrobená z ekologicky čistého zdroja oxihumolitu (hnedého uhlia) doplnená o Leonardid.

Účinnou látkou prípravku sú humínové kyseliny, ktoré majú veľkú adsorbčnú kapacitu, viažu na seba rôzne toxické látky aj vírusy v tráviacom systéme zvierat ( mykotoxíny, mikrobiálne toxíny, ťažké kovy, PCB, fytotoxíny, toxické látky vznikajúce pri metabolizme – amoniak a pod.), ktoré sa s nimi vylučujú trusom. Zabezpečujú detoxikáciu organizmu, podporujú imunitný systém a aktivujú metabolizmus. Humínové kyseliny majú tiež veľmi dobrú pufračnú schopnosť – stabilizujú pH v celom tráviacom systéme zvierat, optimalizujú tráviace pochody a podporujú množenie a činnosť symbiotickej mikroflóry. Fulvónové kyseliny tvoria prirodzený vývojový prechod k humínovým kyselinám – majú schopnosť obnovenia biochemickej a energetickej rovnováhy buniek.

 

Prípravok sa primiešava do krmiva.

– zvyšuje konverziu krmiva, podporuje produkciu pankreatických enzýmov

– upravuje a stabilizuje pH v tráviacom systéme

– adsorbuje toxické látky a vírusy v tráviacom trakte

– dodáva organizmu mikroelementy

– podporuje množenie a činnosť symbiotickej mikroflóry

– detoxikuje organizmus – vysoko efektívne viaže exogénne aj endogénne vznikajúce toxíny

– podporuje celkový imunitný systém a metabolizmu

– znižuje úhyn, zabezpečuje dobré produkčné zdravie zvierat

Použitie:

– prevencia a podpora liečby hnačkových ochorení a dyspepsií

– prevencia a podpora liečby rôznych intoxikácií

– stimulácia tráviacich procesov pri intenzívnej výžive na vysokú úžitkovosť

– podpora reprodukčných ukazovateľov zvierat

– pre produkciu živočíšnych produktov bez rezíduí cudzorodých látok

Dávkovanie:

Hovädzí dobytok , kone : 100 g / kus a deň do krmiva

Ovce, kozy : 20 g / kus a deň do krmiva

Ošípané : 0,5 kg / 100 kg krmiva

Hydina, králiky : 40 – 70 g / 10 kg krmiva (0,5% do kŕmnej zmesi)

Psy, mačky: 2,0 – 3,0 g / kus a deň do krmiva

Malé domáce zvieratá: 400 – 500 mg /kg živej hmotnosti

Doba podávania: 7 – 20 dní, min. 5 dní u malých domácich zvierat

Skladovanie:

V uzatvorenom obale v suchu pri teplote do 25°C

Trvanlivosť:

24mesiacov od dátumu výroby

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0,5 kg